English: Talking about the rooms in my home

Talking about the rooms in my house

Conversation

 

 

 

 

 

 

 

New Words

 

 

 

 

Rooms and spaces

 • attic (noun):
 • basement (noun):
 • bathroom (noun):
 • bedroom (noun):
 • den/study (noun):
 • dining room (noun):
 • door (noun):
 • driveway (noun):
 • family room (noun):
 • garage (noun):
 • hallway (noun):
 • laundry room (noun):
 • living room (noun):
 • kitchen (noun):
 • porch (noun):
 • window (noun):

Visual Vocabulary

 

 

 

 

 

 

 • basement
 • bathroom
 • bedroom
 • dining room
 • family room
 • garage
 • kitchen
 • living room
 • workshop

Key Phrases

 

 

 

 

 

 

 

Tips

 

 

 

 

 

 

 

 

Watch a Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiz